Stichting Timur En Mike heet u welkom.

Doel en middelen

De stichting stelt zich ten doel het verstrekken van (medische) goederen aan hulpbehoevende in zowel binnen als buitenland, waarbij de nadruk ligt op de inwoners van de voormalige Sovjet-Unie.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle daartoe geëigende wettige middelen.

Enquête

Vind je onze nieuwe web leuk? Heb je voldoende informatie gekregen?

Totaal stemmen: 27

Contact

TimurEnMike Ter Stegestraat 52
Olst
8121 XC
0630180879 goeseinov@live.nl